TİCARİ ALACAK SİGORTASI

İhtiyaçlarınız

Şirketler için ekonomik büyüme gittikçe karmaşıklaşırken ödenmemiş borçların ve iflasların artması bekleniyor. Vadeli alacaklarınızı güvence altına almak için Ticari Alacak Sigortasından faydalanabilirsiniz.

Riskin daha yüksek olduğu ülkelerde yeni müşterilerle çalışıyorsunuz.

Riskin daha yüksek olduğu ülkelerde yeni müşterilerle çalışıyorsunuz.

İşimizin doğası gereği özellikle BRIC ülkeleri başta olmak üzere uluslararası alanda yeni pazarlar arıyoruz. Müşteri riskini kontrol etmenin daha zor olduğu ülkelerde büyümek için desteğe ihtiyacım var.

CFO, bir otomobil yedek parça üreticisi firma

Bir yandan müşterilerinizin kredibilitesini değerlendirirken, bir yandan bazı önemli müşterilerinizin nakit akışının bozulması riskine karşı teminat altında olmak istiyorsunuz.

Bir yandan müşterilerinizin kredibilitesini değerlendirirken, bir yandan bazı önemli müşterilerinizin nakit akışının bozulması riskine karşı teminat altında olmak istiyorsunuz.

Ana müşterilerimizi yakından takip eden deneyimli bir kredi yönetim ekibimiz var. Yine de, büyük iflaslar göz önüne alındığında, bizi bu tür olağanüstü bir risk oluşumuna karşı koruyacak bir çözüme ihtiyacımız var.

CEO, uluslararası kozmetik firması

Müşteri alacaklarınızın teminat oranının yetersiz olduğunu düşünüyorsunuz.

Müşteri alacaklarınızın teminat oranının yetersiz olduğunu düşünüyorsunuz.

Teminatlı satış oranımızın gittikçe azaldığını görüyoruz. Teminatları uygun hale getirebilmemiz için ilave sigorta ürünleri kullanmamız gerekiyor.

CEO, bölgesel bir inşaat şirketi

Risklerin gerçekleşmesini önleme

Müşterilerinizin finansal performansının düzenli bir şekilde izlenmesi

Yasal çözümler

Ödenmemiş alacaklarınız için tahsilat hizmeti

Tazminat

Şüpheli ticari alacaklarınızın sigorta kapsamında tazmin edilmesi

KEFALET SİGORTASI

İhtiyaçlarınız

Kefalet Sigortasını banka teminat mektuplarına alternatif olarak kullanabilirsiniz; şirketiniz adına banka yerine sigorta şirketinin garantör olduğu bir üründür. Özellikle yurtdışı projeler için gerekli teminatları karşılarken hızlı operasyon ve maliyet avantajı gibi faydalar yaratır. Ayrıca toplam limitlerinizi artırmış olursunuz.

Kefalet sigortası hızlı bir operasyon ve maliyet avantajı sunar.

Kefalet sigortası hızlı bir operasyon ve maliyet avantajı sunar.

Banka teminat mektuplarının limiti kısıtlı ve maliyeti yüksek olduğu için bizi zorluyor.

CFO, konfeksiyon ve hazır giyim firması

Kefalet sigortası bankalardaki lmitlerinizin azalmasını önleyerek teminat yerine geçer.

Kefalet sigortası bankalardaki lmitlerinizin azalmasını önleyerek teminat yerine geçer.

Yurt dışı projeler için ihtiyacımız olan teminat mektupları bankadaki limitlerimizi kısıtlıyor.

CEO, uluslararası bir inşaat şirketi

Banka teminat mektubuna alternatif

Teminat mektubu yerine kullanarak bankadaki limitlerinize alternatif oluşturulması

Hızlı süreç yönetimi

Finansal performansınızın hızlıca değerlendirildiği bir limit tahsis süreci

Sendikasyon

Proje özelinde birden fazla sigorta şirketini bir araya getirerek ihtiyaç duyduğunuz limitlerin oluşturulması

POLİTİK RİSKLER

İhtiyaçlarınız

Günümüzde, çeşitli nedenlerle, dünya genelinde politik riskler artıyor. Öte yandan küreselleşen ekonomi, şirketleri diğer ülkelerle daha fazla işbirliği yapmaya götürüyor. Yurtdışındaki yatırımlarınızı ve ihraç ettiğiniz ürünleri politik risklere karşı güvence altına alabilirsiniz.

Uluslararası ticaretinizi politik risklere karşı teminat altına alabilirsiniz.

Uluslararası ticaretinizi politik risklere karşı teminat altına alabilirsiniz.

İhracat yaptığımız bölgelerde genel olarak politik riskler olduğunu düşünüyoruz. Müşterilerimizle uzun yıllardır çalışıyor olsak da politik risklere karşı tedbirli olmak istiyoruz.

CEO, gıda firması

Dünyanın farklı bölgelerindeki yatırımlarınızı politik risklere karşı koruyabilirsiniz.

Dünyanın farklı bölgelerindeki yatırımlarınızı politik risklere karşı koruyabilirsiniz.

Güvenilir olarak düşündüğümüz Avrupa bölgesinde bile zaman zaman üstlenmek istemediğimiz politik risklerle karşılaşıyoruz. Ayrıca dünyanın farklı bölgelerinde giriştiğimiz yatırımları da politik risklere karşı korumak istiyoruz.

CFO, ilaç şirketi

Kapsam

Yurtdışı yatırımlarınızın ve kontratlarınızın politik risklere karşı korunması

Politik dinamikler

Tüm ülke ekonomilerinin ve politik gelişmelerin yakın takibi

Geniş küresel ağ

Yüksek hacimli projeleriniz için dünyadaki farklı sigortacılardan teminat edinme ve maliyet avantajı yaratma imkanı