ÜRÜNLER
KEFALET SİGORTASI
Kefalet Sigortası Nedir?
Tedarikçileriniz veya iş ortaklarınız sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinizi yerine getirirken sizden garanti veya teminat isteyebilir. Kefalet Sigortası, bu gibi taleplere cevap verirken kullanabileceğiniz kolay bir çözüm yoludur. Bir anlamda, sigorta şirketleri diğer kurum ve kuruluşlara karşı taahhütlerinize kefil olmaktadır. Kefalet Sigortası üçüncü taraflara karşı yükümlülükleriniz ile ilgili çok çeşitli tiplerde teminatlar sunmaktadır. Sözleşmelerinizden doğan yükümlülükleriniz, size sunulacak kefalet senetlerinin türlerini oluşturmaktadır.
Neden Kefalet Sigortası?
- Yüklenicisi olduğunuz mal ve hizmet sunumlarındaki teminat talepleri uzun süreli olabilir. Özellikle finansal güç ve esnekliği etkileyebilecek bu uzun süreli teminat taleplerine karşı Kefalet Sigortası en uygun çözümdür.

- Kefalet Sigortası tüm dünyada uzun yıllardır kullanılan bir teminat türüdür. Bu bakımdan yurtdışında kolaylıkla kullanılabilir. Bununla birlikte, kefalet Sigortası'nın Türkiye pazarına sunulmasıyla birlikte, Türkiye'deki kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar tarafından kabul görmektedir.

- Garanti ve teminat taleplerini karşılamak için geleneksel yöntem olan ve bankalar tarafından sağlanan teminat mektupları, bankalar nezdindeki kredi limitleriniz üzerinde ek yük oluşturmaktadır. Kefalet Sigortası ile bu baskı ortadan kalkar; mevcut kredi limitlerinizi işinizi finanse etmek ve büyütmek için kullanabilirsiniz.
Sektörler
Kefalet Sigortası, tüm sektörlerde kullanılabilen ve çok çeşitli kefalet senetleri ile geniş bir sektör yelpazesine çözüm olabilecek bir sigorta ürünüdür. Bununla birlikte, Kefalet Sigortası ile sunulan teminatlar genelde inşaat, imalat, gıda, lojistik ve yurtdışına sunulan mal ve hizmet tedarikinde kullanılmaktadır.