ÜRÜNLER
KREDİ SİGORTASI
Kredi Sigortası Nedir?
Kredi Sigortası, diğer bir deyiş ile ticari alacak sigortası, müşterilerinize yaptığınız ve herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlarınızdan doğan alacaklarınızın ödenmemesi riskine karşı teminat sağlayan bir sigorta ürünüdür. Hem yurtiçinde hem de ihracatta alacaklarınızın ödenmeme riskini ortadan kaldıran bu ürün ile güvenli bir biçimde mevcut ve yeni müşterilerle çalışabilir veya yeni pazarlara girebilirsiniz. Bu sayede işinizi büyütebilir ve iş hacminizi arttırabilirsiniz.
Neden Kredi Sigortası:
- İşletmenizin öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı korunmasını sağlar ve finansal yapınızı güçlendirir.

- Bilançonuzun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitenizi artırır.

- Şirket üst yönetiminin alacak sorunlarını bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanmasını sağlar.

- Yeni müşteriler bularak satışları artırmanızı sağlar.

- Sorunlu alacaklarla ilgili hukuki takip işlemlerini sigorta şirketinin avukatları işletmeniz adınıza yürütür.